Concello de Vigo    

Cabeceira Vide

Presidente en funcións e Vicepresidente:  D. José Manuel Fernández Pérez

 

Padroado: 

Concello de Vigo: D. José Manuel Fernández Pérez

PSA  Groupe: D. Frédéric Puech e Dna. Mª Pilar Iglesias Fernández

 

Comité Executivo:

Un representante de cada unha das empresas ou institucións do Padroado

 

Secretario do Padroado: D. José Riesgo Boluda

Responsable administración e programas:  Dna. Gracy Araújo López